Hvad er akupunktur

Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform

Akupunktur er en teknik, der har været kendt i mere end 4000 år, som har vist sig at være en meget effektiv, og ikke mindst skånsom behandlings form.
Akupunkturbehandling er baseret på ligevægten mellem Yin og Yang – to modsat rettede kræfter – der under optimale forhold holdes i balance. Yin og yang i ligevægt betyder, at menneskets helbred er sundt. For at bevare denne ligevægt, må vi leve i fuldkommen overensstemmelse med vores behov.

  • sove nok – helst om natten
  • spise og drikke det  rigtige, i rette mængde og med den rette temperatur på det rigtige tidspunkt,
  • ikke bliver stressede
  • udføre, hvad der for os selv, er meningsfyldt arbejde,
  • udtrykke vores tanker og følelser på rette tid og sted
  • ikke oparbejde indre vrede

Kinesisk medicin lægger vægt på årsagen til sygdommen, hvor der kigges på kost og livsstil og den følelsesmæssige ubalance. Eksempelvis ved en betændelsestilstand, hvor den vestlige medicin har bekæmpet bakterieangrebet, vil den kinesiske medicin sætte fokus på, hvorfor kroppen ikke var forsvarsdygtig overfor infektionen.
Verdensorganisationen World Health Organisation (WHO) har udarbejdet en positiv liste over talrige lidelser, som kan behandles med akupunktur.

Model med akupunktur punkter og meridianbaner

Teorien er, at livsenergien(chi) strømmer igennem kroppen i meridianbanerne, som er et nøje fastlagt ledningssystem. Det strømmer i en ganske fast rytme og retning.
I den traditionelle orientalske medicin siger man derfor, at smerter og sygdomme opstår, når energien, der flyder igennem meridianerne, er blevet blokeret, eller at energien er kommet ud af balance og påvirker kroppens funktioner negativt.
Akupunktur bygger på en strategi, som har til formål at bevare/genoprette sundhedstilstanden i kroppen. Dette kan gøres ved, at stimulere de såkaldte akupunkturpunkter som ligger på meridianbanerne, hvorefter livsenergien igen kan flyde frit, og kroppen derved kan helbrede sig selv.

Man kan ikke ud fra en vestlig medicinsk vurdering forklare hvorfor/hvordan akupunktur virker, men man kan måle akupunkturens virkning ved at se på blodgennemstrømning, ændringer i blodtryk, frigørelse af kemiske stoffer og elektriske udslag på akupunkturpunkter.

Mere om akupunktur

Filosofien er rodfæstet i taoistisk tradition, som går over 8000 år tilbage. Den klassiske akupunkturbehandling går flere tusinde år tilbage og er brugt i Østen som en naturlig behandlingsform. Selve udtrykket akupunktur stammer fra to latinske ord: “Acus” der betyder nål eller spids, og “punktur” der betyder at punktere eller stikke.

Kinesisk medicin er et omfattende medicinsk system, som dækker over flere forskellige former for behandling, hvoraf akupunktur er den mest velkendte i Vesten. Akupunkturens og Kinesisk medicins lange historie betyder, at de teknikker som bruges, har været brugt og er blevet raffineret gennem mange generationer.

Verdensorganisationen World Health Organisation (WHO) har udarbejdet en positiv liste over talrige lidelser, som kan behandles med akupunktur. (se link).

Akupunkturbehandling vinder større og større udbredelse, også i vores verdensdel. Akupunkturen kan være et godt supplement til den traditionelle behandling. I mange tilfælde kan det sagtens stå alene. Ligesom det også kan være et godt redskab, når de traditionelle behandlingsmuligheder slipper op.

Vi har for alvor taget den naturlige behandlingsform til os, med dens muligheder for at bruge de ressourcer kroppen har for at helbrede sig selv.

Kroppens naturlige ligevægt balanceres via akupunkturen.
Den virker igennem det autonome nervesystem og hormonsystemet. Når disse systemer fungerer optimalt, fungerer mennesket også optimalt.

Taoismen forklarer det med teorien om yin og yang, som er hiandens modsætninger. Alt har en modsætning. Ild/vand, mand/kvinde, himmel/jord, indad/udad, osv.
Yin og yang er to modsat rettede poler.
Når disse poler er i balance, er mennesket sundt. Ved en ubalance, f.eks. med for meget yang, skabes der et misforhold, og sygdom opstår. Akupunkturen er et fantastisk redskab til at regulere yin og yang i kroppen, så der skabes balance og dermed helbredelse. Vi stimulerer bl.a. immunforsvaret, som er det vigtigste forsvar vi besidder for at bevare en sund krop. Med et velfungerende immunforsvar kan vi undgå ikke blot forkølelse og influenza, men også mere alvorlige sygdomme. Man arbejder med begreber som kulde/varme og tørke/fugt, som kan være i ubalance. For meget varme kendes f.eks. som hedeture og feber. Der findes akupunkturpunkter til at dæmpe denne ubalance. Kulde ses f.eks. som en “frossen skulder”, også her kan akupunktur benyttes.

Akupunkturbehandling

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, hvor der sættes tynde nåle i punkter på kroppen. Disse punkter ligger på meridianbaner, der har et indre forløb ind til kroppens organer, hvorved det pågældende organ stimuleres. Valget af punkter sker ud fra en samtale med dig, hvor du fortæller om dine gener, og hvor jeg kan spørge ind til symptomer, livsstil mm. Ofte bruger jeg tungediagnose, da tungen afslører vores krops tilstand.

Når nålene sættes i akupunkturpunktet mærkes et lille prik , og derefter kan der føles en svag elektrisk snurren omkring nålene. Du ligger afslappet på en briks med varmetæppe i minimum en halv time, og det er svært at undgå at døse hen. Virkningen kommer oftest efter et par dage, men man kan være meget afslappet efter en behandling. For at bibeholde en længerevarende effekt, er det altid godt at få en række behandlinger med én uges mellemrum. Ved mere kroniske tilstande kan vi finde et passende interval til vedligeholdelse af effekten.

Behandling med akupunktur

Behandlingsforløb og antal behandlinger, varierer meget fra situation til situation og aftales derfor individuelt. Behandlingen varer ca 1 time. Første gang op til 1,5 time.

Pga. den afslappende og beroligende effekt er akupunktur rigtig god til, at behandle lettere former for stress og søvnløshed. Nålene er effektive til at løsne spændinger i muskler, og til at dæmpe smerter. Derfor har det en meget god effekt på bl.a. rygsmerter, hovedpine, nakkesmerter, frossen skulder, tennisalbue, iskias smerter, hælspore og meget andet.

WHO anbefaler akupunktur til en række lidelser.